Hạt giống măng tây


Hiển thị:
Sắp xếp theo:

Hạt giống Măng tây tím Purple Passion F1

Măng tây tím Purple Passion F1 có tên tiếng Anh Asparagus, tên khoa học: Asparagus officinalis L. th..

1.600.000đ 1.300.000đ

Hạt giống Măng tây xanh Hà Lan F1 (Aspalim)

Hạt giống Măng tây xanh Hà Lan F1 (Aspalim) có tên tiếng Anh Asparagus, tên khoa học: Aspa..

4.100.000đ 3.500.000đ

Hạt giống Măng tây xanh Atlas F1

Măng tây xanh Atlas F1 có tên tiếng Anh Asparagus, tên khoa học: Asparagus officinalis L. thuộc họ M..

2.100.000đ 1.800.000đ

Hạt giống Măng tây xanh Jersey Knight F1

Măng tây Jersey Knight F1 có tên tiếng Anh Asparagus, tên khoa học: Asparagus officinalis L. thuộc h..

2.500.000đ 2.300.000đ

Hạt giống Măng tây xanh Mary Washington

Măng tây xanh Mary Washington có tên tiếng Anh Asparagus, tên khoa học: Asparagus officinalis L. thu..

1.900.000đ 1.600.000đ

Hạt giống Măng tây trắng F1

Măng tây trắng F1 có tên tiếng Anh Asparagus, tên khoa học: Asparagus officinalis L. thuộc họ Măng t..

35.000đ

Hạt giống Măng tây xanh F1

Măng tây xanh có tên tiếng Anh Asparagus, tên khoa học: Asparagus officinalis L. thuộc họ Măng tây A..

135.000đ 100.000đ

Hạt giống Măng tây tím cao sản F1

Măng tây tím F1 có tên tiếng Anh Asparagus, tên khoa học: Asparagus officinalis L. thuộc họ Măng tây..

56.000đ 36.000đ